LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

DEDINA ROKA 2007

SLOVAK VILLAGE OF THE YEAR 2007

 

Pretože dedina ktorá je Pánu Bohu za chrbtom,
aj dva krát,
kde líšky dávajú dobrú noc,
a dedina plná prekvapení a nočného šumu a ticha,
 kde človek počuje vetrík,
kde v noci si akosi bližšie ku hviezdam,
kde potok Teplička krásne žblnkoce,
kde ťa ráno zobudia zvončeky okolo idúcich kráv na pašu,
kde je všetko ako keby sa aj čas zastavil,
čo i len na chvilku,
Dedina ktorú milujem,
dedina, Liptovská Teplička,
hej moja dedina.
Som štastný, že som Ťa našiel
Liptovská Teplička
 

Because a village that is behind God’s back,
even two times
where the foxes are saying good night,
a village full of surprises and night’s breeze and silence,
where a person hears the wind,
at night you are kind of closer to the stars,
the brook Teplička is plopping beautifully,
in the morning you are awaken by
the sound of the bells of by passing cows
going to the pasture,
where everything is as if the time stood still,
if only for a moment
a village I love,
village Liptovská Teplička,
yes my village.
I am happy that I found you
LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
 

GO TO FALL 2005  IN LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

GO TO FALL 2005 IN LIPTOVSKÁ TEPLIČKA PAGE TWO

GO TO SUMMER 2005 IN LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

GO TO SPRING 2005 SKIING LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

GO TO  SPRING 2005 SKIING LIPTOVSKÁ TEPLIČKA TWO

GO TO LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

GO TO PENSIONS

Go to Linder Video Productions

Go to Slovak Heritage

webmaster

Page was updated September 13, 2010

All photos: Copyright © 2003-2004-2005-2006 Vladimir Linder
The above photographs may not be copied, reproduced, republished, or redistributed by any means including electronic, without the express written permission of
Vladimir Linder